Konceptet "Självservice ÅVC" gör att du enkelt och billigt kan utöka den obemannade öppettiden på din återvinningscentral!
Med vårt IT-system kan du erbjuda ökad service till dina kunder och ge dom möjlighet att besöka ÅVC:n utanför ordinarie öppettider genom att använda körkortet (eller annat utvalt kort) som nyckel till grinden.
Med utökade möjligheter att nyttja ÅVC:n ökar mängden insamlat avfall samtidigt som du kan minska bemanningen, en vinst för både dig och miljön!

Så här fungerar Självservice ÅVC för kunden

Steg 1

Kunden stoppar in sitt körkort (eller annat av dig utvalt kort) i en kortläsare som är placerad vid ingången till ÅVC:n.

Steg 2

Grinden till ÅVC:n öppnas automatiskt och kunden kan köra in.

Steg 3

Nu är det bara för kunden att slänga avfallet!

Så här fungerar Självservice ÅVC ur systemperspektivet

Administration

Du administrerar enkelt dina kunder och ÅVC:er via ett webbaserat system. Du kan enkelt lägga till användare med olika roller i systemet, såsom administratörer, ÅVC-personal och entreprenörer.

Övervakning

Med hjälp av videokameror övervakar du enkelt dina ÅVC:er på distans. Systemet stödjer även larm av olika slag, såsom nivålarm och nödstoppslarm. När ett larm går så skickas sms direkt till utvalda larmmottagare.

Statistik

I systemet kan du enkelt ta fram statistik och historik över registreringar, besök och kundprofiler. Detta kan användas såväl för uppföljning som för underlag till olika intressentgrupper såsom politiker eller uppdragsgivare.

Registrering av kunder

Kunder som vill få tillgång till tjänsten registrerar sig enkelt via en webbsida där de också får information om hur tjänsten fungerar. Du kan också lägga till dina kunder direkt i systemet genom administratörssidan.

Utbildning

Systemet hjälper dig att genomföra utbildning av dina kunder i de fall detta är ett krav för att få tillgång till tjänsten. Vi tillhandahåller både webbaserad utbildning och stöd för att hålla utbildningar på plats på ÅVC:n. För det sistnämnda har vi utvecklat en lättanvänd mobilapp som gör att du enkelt kan registrera genomgången utbildning genom att skanna kundens ID-handling.

IT-drift

Systemet hjälper dig att genomföra utbildning av dina kunder i de fall detta är ett krav för att få tillgång till tjänsten. Vi tillhandahåller både webbaserad utbildning och stöd för att hålla utbildningar på plats på ÅVC:n och för det sistnämnda har vi utvecklat en lättanvänd mobilapp.

Våra tjänster

Vi har gedigen erfarenhet av att förverkliga Självservice ÅVC, från start till mål. Vi hjälper dig gärna på vägen att skapa en Självservice ÅVC! Vi har möjlighet att ta på oss såväl helheten som av dig utvalda delar av installationen.

Planering

Vi hjälper dig gärna med planeringssteget och allt det som måste göras innan själva installationen kan påbörjas. Detta kan tillexempel handla om tillståndsansökningar, förändringar på ÅVC:n och beställning av utrustning såsom automatisk skjutgrind.

Installation

För Självservice ÅVC behöver vanligtvis ny utrustningen installeras på ÅVC:n, t.ex. kan denna innefatta grind, fackverksmast, närvarostyrd belysning, kameror och/eller nivåmätare för containrar. Vi har kunskapen om vilken utrustning som fungerar bra och hur den bör installeras och delar gärna med oss av våra kunskaper.

Utbildning

Att driva en Självservice ÅVC är enkelt men det skadar in om din ÅVC-personal får utbildning i hur ÅVC:n bör skötas för att minimera arbetet och maximera nyttan för kunden. Om du vill att dina kunder ska genomgå utbildning innan de får tillgång till ÅVC:n så bör ÅVC-personalen också utbildas i hur man genomför kundutbildningar. Vi hjälper dig gärna att utbilda din ÅVC-personal.

Kostnad

Systemet kostar 5 000 kr (ex moms) per månad och ÅVC. I kostnaden ingår utöver själva systemet även datorservrar samt fullständig drift av mjukvaran. Vi ombesörjer allt som har med mjukvaran att göra och du behöver inte tänka på något vad gäller installation eller drift. Underhåll av mjukvaran och eventuella buggfixar ingår kostnadsfritt.

Vid köp av systemet till tre eller fler ÅVC:er är kostnaden för systemet rabatterad.

Utöver själva systemet så tillkommer normalt även engångskostnader för att anpassa ÅVC:n för självservice. Vilka anpassningar som eventuellt behövs är individuellt per ÅVC, men det kan exempelvis handla om att installera en motordriven grind eller närvarostyrd belysning. Vi hjälper gärna till att se över vilka anpassningar som behövs för just din ÅVC samt ger dig en ungefärlig kostnad för de anpassningar som behövs.

Om företaget

Omnigon AB har som affärsidé att utveckla IT-lösningar för avfallsbranschen. Vi har en tydlig vision i företaget, nämligen att vi vill vara med och bidra till en hållbar avfallshantering. Med "hållbar" avser vi såväl ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter.

Företaget startades 2013 som en avknoppning från ett framgångsrikt forskningsprojekt på Högskolan i Skövde som drevs tillsammans med avfallsbranschen. På efterfrågan från branschaktörer så har vi vidareutvecklat forskningsresultaten till produkter som vi nu säljer tillsammans med support.

Vi som jobbar i Optigon har alla en bakgrund på Högskolan i Skövde. Vi har en mycket god kännedom och insikt i avfallsbranschen, vilket tillsammans med vår forskningsbakgrund och spetskompetens inom IT och teknik gör oss unika i Sverige.

Vi som jobbar i företaget

Anna Syberfeldt

André Geertsen

Alexander Hulander

Björn Staf

Tom Ekblom

Jan-Erik Sandin